Verenigingsdetails

Volleybal Combinatie Spaarnestad
Postadres: Ligusterlaan 27, 2015 LH Haarlem
De vereniging is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Haarlem onder nummer 50327798.
Voor meer algemene informatie stuur je een email naar onze secretaris.

VC Spaarnestad vindt een veilig sport klimaat belangrijk en ondersteunt daarom de Gedragscode van het NOC*NSF en de gedragscodes van de Nevobo. Alle (jeugd)trainers moeten een VOG aanvragen, er zijn vertrouwenscontactpersonen en er is een commissie van beroep binnen de club. Daarnaast is de verklaring 'gelijke behandeling in de sport' getekend en willen wij dit actief uitdragen binnen de vereniging.