Contributie

Op de ALV van 11 oktober 2023 zijn de volgende contributies vastgesteld:

contributies seizoen 2023/2024
Bedragvoor wie
€ 315,00Senioren competitie
€ 150,002e training senioren
€ 240,00Senioren alleen trainend
€ 245,00Junioren competitie
€ 150,002e training junioren
€ 220,00Junioren alleen trainend
€ 220,00Minis
€ 110,002e training minis
€ 170,00Recreanten
€ 245,00Zitvolleybal
€ 215,00Zitvolleybal alleen trainend

Aanvullende bedragen moeten nog vastgesteld worden:

  • Mini (2x training ddw)
  • Minikamp
  • Jeugdkamp
  • Doortrainen na seizoen

Spelers die structureel meer dan 1 keer week trainen betalen een toeslag in verband met de extra trainingsfaciliteiten. Deze toeslag geldt allen voor de 2e training, meerdere trainingen worden niet extra belast.

De recreanten die meedoen aan de diverse recreanten competities krijgen nog een toeslag afhankelijk van het aantal toernooien dat ze spelen. Per saldo worden de kosten 1 op 1 doorberekend.

Hoe kun je betalen?

Dit is het nummer van de bankrekening van Volleybal Combinatie Spaarnestad:

IBAN: NL33 INGB 0004 4004 13

We maken geen gebruik van machtingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de contributie.

Je wordt gevraagd het eerste deel uiterlijk 30 november over te maken naar rekeningnummer NL33 INGB 0004 4004 13 tnv VC Spaarnestad o.v.v. je naam.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen via penningmeester@vcspaarnestad.nl.