Contributie

Op de ALV van 12 oktober 2021 zijn de volgende contributies vastgesteld:

contributies seizoen 2021/2022
Bedragvoor wie
€ 302,50Senioren competitie
€ 135,002e training senioren
€ 227,50Senioren alleen trainend
€ 232,50Junioren competitie
€ 135,002e training junioren
€ 207,50Junioren alleen trainend
€ 207,50Minis
€ 107,502e training minis
€ 167,50Recreanten
€ 202,50Zitvolleybal
€ 177,50Zitvolleybal alleen trainend

Aanvullende bedragen moeten nog vastgesteld worden:

  • Mini (2x training ddw)
  • Bavo Beach
  • Minikamp
  • Jeugdkamp
  • Doortrainen na seizoen

Spelers die structureel meer dan 1 keer week trainen betalen een toeslag in verband met de extra trainingsfaciliteiten. Deze toeslag geldt allen voor de 2e training, meerdere trainingen worden niet extra belast.

De recreanten die meedoen aan de diverse recreanten competities krijgen nog een toeslag afhankelijk van het aantal toernooien dat ze spelen. Per saldo worden de kosten 1 op 1 doorberekend.

Hoe kun je betalen?

Dit is het nummer van de bankrekening van Volleybal Combinatie Spaarnestad:

IBAN: NL33 INGB 0004 4004 13

We maken geen gebruik van machtingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de contributie.

Je wordt gevraagd het eerste deel uiterlijk 30 november over te maken naar rekeningnummer NL33 INGB 0004 4004 13 tnv VC Spaarnestad o.v.v. je naam.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen via penningmeester@vcspaarnestad.nl.