Wedstrijd verzetten

Als je een wedstrijd wilt verplaatsen, lees dan eerst de volgende punten aandachtig door voordat je contact opneemt met de wedstrijdsecretaris:

 • Indien je 1 of 2 spelers tekort komt, probeer dan eerst invallers te regelen bij een van de lagere teams. In de tweede klasse (en lager) is het bovendien toegestaan om spelers te lenen uit een hoger team (bijv. heren 16 mag een speler uit heren 14 laten invallen) zolang deze in dezelfde klasse spelen. Ook mag er met 5 spelers worden begonnen (de midden achter ofwel positie 6 wordt in dat geval vrijgelaten).
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een scheidsrechter, tenzij deze wordt aangewezen door de bond. Eventueel kan de scheidsrechtercoördinator je hierbij helpen.
 • Je zult zelf een zaal en veld moeten zoeken. Dit kan op een trainingsavond zijn, maar hou dan wel rekening met inspeeltijd en het feit dat er na jouw training ook nog een andere training plaats kan vinden. Om een beschikbaar veld tijdens een competitie-avond te vinden, kun je via de Nevobo zoekmachine zoeken op zaal (Yvonne van Gennip Hal).
 • Het kost vaak een hoop tijd (en de medewerking van de tegenstander) om een wedstrijd te verplaatsen. Bovendien dient een wijziging minimaal 2 dagen voor de oorspronkelijke aanvangsdatum aan de bond doorgegeven te zijn en bij een aangewezen scheidsrechter moet de nieuwe datum minimaal 2 weken na de melding liggen.
 • Mochten er kosten aan een wijzigingsverzoek verbonden zijn, dan berekent VC Spaarnestad deze door aan het team (12 euro).

Let op: Een team mag zonder verdere consequenties weigeren een wedstrijd te verplaatsen. Dit geldt natuurlijk ook voor de tegenpartij.

Indien je na het lezen van bovenstaande alsnog besluit om een wijziging aan te vragen, dan geldt hiervoor de volgende procedure:

Procedure wedstrijd verzetten
 • Neem contact op met de wedstrijdsecretaris en geef door om welke wedstrijd (datum, tijd, hal en tegenstander) het gaat. De wedstrijdsecretaris verstrekt je het telefoonnummer en/of het mailadres van de contactpersoon van de tegenstander (meestal de wedstrijdsecretaris).
 • Je komt met de tegenstander een nieuwe datum, tijd en hal overeen. Om te weten of een veld beschikbaar is, neem even contact op met de wedstrijdsecretaris. Hij zal navragen of het betreffende veld beschikbaar is of gereserveerd kan worden.
 • Zodra deze informatie bekend is, geef je dit door en de wedstrijdsecretaris zal het verzoek indienen bij de tegenstander via de Nevobo website. Zodra de wedstrijdsecretaris van de tegenstander zijn/haar akkoord geeft, wordt de wijziging doorgevoerd en is dit terug te vinden op de Nevobo site.

Daarnaast zijn er nog een aantal (Nevobo) regels waar je je aan dient te houden:

Nevobo Regels

Aanvragen tot wijziging van een reeds gepubliceerd wedstrijdprogramma (zoals datum, aanvangstijd of wedstrijdzaal) zijn mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Per seizoen kunnen per team in principe twee wijzigingen worden aangevraagd.
 • Een aanvraag voor wedstrijdwijziging moet minimaal 2 dagen voor de oorspronkelijk vastgestelde speeldatum, voorzien van de goedkeuring van beide verenigingen, via de website zijn ingediend.
 • Wedstrijden tussen twee teams van dezelfde vereniging moeten uiterlijk op 1 maart van het seizoen, al dan niet na wijziging, zijn vastgesteld.
 • Wedstrijden, oorspronkelijk vastgesteld in de periode tot 1 april mogen niet naar 1 april of later worden gewijzigd.
 • Wedstrijden, vastgesteld in de periode vanaf 1 april mogen uitsluitend naar een datum voorafgaand aan de oorspronkelijke datum worden gewijzigd.
 • De nieuwe speeldatum moet, bij aanwijzing van neutrale scheidsrechters, minstens twee weken na de datum van melding aan het regiokantoor liggen.
 • De thuisspelende vereniging blijft bij vaststelling van een nieuwe speeldatum verantwoordelijk voor de arbitrage.