Een zaaldienst is nodig om de wedstrijden in de Yvonne van Genniphal op de vrijdagavond en de zaterdag in goede banen te leiden. Zeker voor teams van buiten Haarlem is het van belang dat ze weten waar ze moeten zijn. Denk maar eens hoe het is als je zelf in een andere, onbekende, plaats moet spelen. Dan is het toch prettig als je een zaaldienst kunt vinden.

Mocht er iets in je eigen teamschema wijzigen waardoor je op een avond of op de zaterdag dat jullie als team zijn ingedeeld niet kunnen, probeer dit dan zelf op te lossen door te ruilen met een ander team.
Niet opkomen is geen optie!

Digitaal wedstrijd formulier

Bij alle wedstrijden wordt gebruikt gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF).

N.B.: Het DWF kan ieder lid van de Nevobo zelf ook bv thuis invullen. Eerst even een account aanmaken op de website m.b.v. je Nevobo relatiecode (staat op je spelerskaart) en dan kan je vooraf je team gegevens al invullen op het DWF. Scheelt een hoop tijd, wachten en stress tijdens de voorbereiding vlak voor de wedstrijd!

Er wordt een indeling gemaakt waarin alle teams aangewezen worden voor zaaldiensten, opbouw, ombouw of opruimdiensten. Je kan de aanwijzing lezen op de pagina van je eigen team of op het algemeen rooster.

ALGEMEEN

Met een aantal goede afspraken maken we het voor iedereen makkelijker en leuker!

 1. Bij de eerste wedstrijd van de dag is het thuisspelende team verantwoordelijk voor de opbouw van het veld: net, scheidsrechtersstoel, telbord, spelersbanken.
 2. Voor aanvang van een wedstrijd is het thuisspelend team verantwoordelijk voor het op de juiste hoogte hangen van het net.
 3. Na afloop van de laatste wedstrijd van de dag is het thuisspelend team verantwoordelijk voor het opruimen van het veld: net, palen en telbord op de kar, scheidsrechtersstoel in de opslagruimte, spelersbanken aan de kant en natuurlijk de rommel opruimen.
 4. Nb: op de vrijdagavond laten we de zaal achter in de drie velden opstelling met de netten nog niet gespannen.

ZAALDIENST VRIJDAGAVOND

Op de vrijdagavond wordt er door onze mini's getraind tot 19.00 uur, daarna kunnen de junioren en senioren de zaal in om hun velden op te bouwen!

De zaaldienst is verantwoordelijk voor het soepele/sportieve/leuke verloop van de dag/avond.

Dit houdt in:

 Op tijd (30 min voor aanvang eerste wedstrijd) aanwezig zijn om:

 1. Het wedstrijdsecretariaat inrichten. De laptop bevindt zich in een witte kast in de toestellen berging.
 2. Computer opstarten (NB; geduld... oudere computer ).
 3. Snelkoppeling DWF gebruiken of Microsoft Edge Browser starten en dwf.volleybal.nl gebruiken.
 4. Inloggen (er zijn standaard inlog gegevens opgeslagen in de laptop).
 5. Het opbouwen van de velden coördineren.

15 minuten voor aanvang van een wedstrijd:

 1. Controleer of teams het DWF al thuis hebben ingevuld. Indien dit niet het geval is komen de aanvoerders meestal wel naar de geluidscabine op dit ter plekke te doen. Anders even bij de teams informeren.
 2. Controleer of de teams op de goede velden staan
 3. Controleer of de aangewezen scheidsrechters aanwezig zijn, zie het toegestuurde zaaldienstformulier voor de teams/namen. Vul de namen van de bevoegde scheidsrechters in op het DWF.
 4. In de geluidscabine liggen voorgedrukte (nieuwe) wedstrijdformulieren (A4) waarop de scheidsrechter/teller de opstellingen/wissels/time-outs/setstanden kan invullen tijdens de wedstrijd.
 5. De zaaldienst of scheidsrechter vult op het wedstrijdformulier handmatig de rugnummers van de teams in zoals die op het DWF vermeld staan.
 6. Scheidsrechter kan met het wedstrijdformulier naar het veld, spelerskaarten/rugnummers nog controleren en op tijd beginnen met de wedstrijd.
 7. Op tijd beginnen betekent 10 minuten voor formele tijdstip start wedstrijd beginnen met inslaan.

De zaaldienst ziet erop toe dat bovengenoemde activiteiten goed verlopen.

Na afloop van een wedstrijd:
De scheidsrechter en de aanvoerders vullen de stand in en accorderen dit op het DWF. Dit kan op een aanwezige smartphone of op de laptop boven in de geluidscabine. Minder formeel is het ondertekenen van het wedstrijdformulier en vervolgens het invullen van de uitslagen in het DWF door de zaaldienst. De zaaldienst controleert of de uitslagen ingevoerd zijn. Het wedstrijdformulier hoeft niet bewaard te worden.

Na afloop van de laatste wedstrijden

 1. Het coördineren van het afbreken van de velden, toezien dat de rommel opgeruimd wordt.
 2. Nb: op de vrijdagavond laten we de zaal achter in de drie velden opstelling voor de zaterdagochtend!!!
 3. Het opruimen van de computer

Namens Spaarnestad, alle teams die gespeeld hebben, alle toeschouwers en scheidsrechters bedankt voor je inzet!

ZAALDIENST ZATERDAG

Op de zaterdagen zijn er zaalcoördinatoren aanwezig. Deze zijn verantwoordelijk voor het soepel/sportief/leuk laten verlopen van onze thuiszaterdagen!

NB: Ook op zaterdag gelden de algemene regels betreffende opzetten/opruimen/nethoogte zoals hierboven beschreven zijn in de alinea: Algemeen. Uitgezonderd zijn de tijdstippen waarop onderstaande hulpteams zijn ingeschaald.

Afhankelijk van het wedstrijdprogramma (tijdstippen kunnen variëren) worden de volgende hulpdiensten aangewezen/ingeschakeld: Alle werkzaamheden zullen in overleg met de zaalcoördinator uitgevoerd worden.

Opbouwteam:
30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig en bouwt de velden op (netten/scheidsrechtersstoel/telbord/spelersbanken/tellerstafel/stoel) en verzorgt inrichting zaal ( tribunes uittrekken/vuilnisbakken etc.).
Voor onze jeugd wedstrijden worden hiervoor ouders van onze jeugdteam ingezet.

DWF team (junioren programma)
Bij onze jeugd wedstrijden verantwoordelijk voor het invullen/bijhouden van het DWF. Hiervoor worden liefst "ervaren" ouders ingezet.

Ombouwteam 1 (senioren)
Verantwoordelijk voor het ombouwen/opbouwen van het hoofdveld (wedstrijd H1/D1) en/of zitvolleybalveld, reclameborden, spelersbanken, scheidsrechtersstoel, tribunes etc. Inzet voor de wedstrijden in overleg met de zaalcoördinator. Met 4-6 mensen is dit snel klaar!

Ombouwteam 2 (senioren)
Verantwoordelijk voor het ombouwen/afbreken van het hoofdveld (wedstrijd H1/D1) en/of zitvolleybalveld, reclameborden, spelersbanken, scheidsrechtersstoel, tribunes etc. Inzet voor de wedstrijden in overleg met de zaalcoördinator. Met 4-6 mensen is dit snel klaar!

Opruimteam (junioren/senioren)
Na afloop van de wedstrijden, verantwoordelijk voor het opruimen van de volleybalvelden, inschuiven van de tribunes en het "schoon" opleveren van de zaal. Dit laatste in samenwerking met alle aanwezigen..je eigen afval ruim je zelf tenslotte op... Als het hele team even meehelpt ben je snel klaar!

De zaalcoördinator (of de zaaldienst) begeleidt alle bovengenoemde werkzaamheden en sluit na afloop van de wedstrijden de zaal af.

Namens Spaarnestad, alle teams die gespeeld hebben, alle toeschouwers en scheidsrechters, bedankt voor je inzet!!!

De indeling van de zaaldiensten vind je hier.