Vrijwilligersverzekering

Collectieve vrijwilligersverzekering
De gemeente Haarlem is zuinig op de Haarlemse vrijwilligers en het belangrijke werk dat zij doen voor de stad. Daarom sluit de gemeente jaarlijks een collectieve verzekering af voor vrijwilligers die via Haarlemse organisaties actief zijn. Met een goede verzekering wordt voorkomen dat vrijwilligers met lege handen staan wanneer hen iets overkomt tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk. De verzekering is afgesloten bij raetsheren van Orden in Alkmaar. Het gaat hier om een aanvullende verzekering (secundaire dekking).

Wie zijn verzekerd?
De vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger, ongeacht zijn/haar leeftijd. De verzekering geldt voor de vrijwilligers die binnen/voor een organisatie onbetaald werk verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Het maakt niet uit of u als vrijwilliger een onbelaste vergoeding ontvangt. Scholieren die een maatschappelijke stage lopen, zijn met ingang van 1 juli 2011 ook meeverzekerd. Behalve vrijwilligers vallen ook Haarlemse mantelzorgers onder de dekking.

Voor meer informatie en schademeldingen, zie de site van de Gemeente Haarlem.